Κατηγορία: protocols

 • pxe

  pxe

  PXE ονομάζεται η προδιαγραφή (specification) του λογισμικού που αναλαμβάνει την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων σε μηχανές του δικτύου που αντλούν τα αρχεία εγκατάστασης από τη μηχανή που ‘τρέχει’ τον PXE server. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού PXE είναι client-server, αποτελείται από πρόγραμμα-πελάτη και πρόγραμμα-εξυπηρετητή και βασίζεται σε standard πρωτόκολλα όπως το dhcp και το tftp με σκοπό το deployment λειτουργικών συστημάτων…

 • tftp

  tftp

  TFTP ονομάζεται ένα απλό (Trivial) πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα – πελάτη (client) να ανασύρει ή να εναποθέσει αρχεία σε ένα πρόγραμμα-εξυπηρετητή (server). Σχεδιάστηκε για το “μπουτάρισμα” (ενεργοποίηση) τερματικών μέσω του τοπικού δικτύου (LAN) και άλλου τέτοιου είδους εφαρμογές που η απλότητα στην υλοποίηση είναι προτεραιότητα σε σχέση με την ασφάλεια.

 • dhcp

  dhcp

  DHCP ονομάζεται το πρωτόκολλο δικτύου που διαχειρίζεται τη δυναμική (Dynamic) διανομή παραμέτρων δικτύου. Παράδειγμα τέτοιων παραμέτρων είναι οι διευθύνσεις IP. Χάρη στο dhcp, ο διαχειριστής του δικτύου απαλλάσσεται από τη ρύθμιση των δικτυακών παραμέτρων στις μηχανές που συνδέονται στο δίκτυο, αρκεί στο δίκτυο να υπάρχει ένας dhcp εξυπηρετητής που διανέμει αυτόματα τις παραμέτρους που απαιτούνται…

 • ftp client σε εφαρμογή android

  ftp client σε εφαρμογή android

  Η δυνατότητα των συσκευών να είναι online και να επικοινωνούν με υπηρεσίες που τρέχουν στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο πολλαπλασιάζει τη δυναμική των mobile εφαρμογών. Ίσως αυτό ακούγεται προφανές, αλλά για όσους από εμάς ασχολούμαστε με embedded συστήματα περισσότερο από μια δεκαετία, εκτιμούμε πολύ περισσότερο τη δυνατότητα της άντλησης και εναπόθεσης της πληροφορίας την στιγμή…

 • telnet

  telnet

  Το telnet είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται είτε στο internet, είτε σε τοπικά δίκτυα, για αμφίδρομη text based επικοινωνία. Τυπικά χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο cli (command line interface) ενός απομακρυσμένου υπολογιστή. Σημειώνουμε ότι το πρωτόκολλο εξ ορισμού “ακούει” στη θύρα 23. που χρησιμοποιείται το telnet; Σε text based multiplayer παιχνίδια, στη διαχείριση ενός…

 • scp

  scp

  Ο όρος scp προέρχεται από τα αρχικά  Secure CoPy και αναφέρεται στο πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς αρχείων μεταξύ δύο απομακρυσμένων υπολογιστών με χρήση του ssh.

 • ssh

  ssh

  Το SSH (Secure Shell) είναι δικτυακό πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας δεδομένων. Εγκαθιστά κρυπτογραφημένο κανάλι δεδομένων με αρχιτεκτονική client-server, μεταξύ ενός ssh client και ενός ssh server. Αν και οι εφαρμογές του είναι πολλές, τυπικά χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε μηχανήματα unix. Επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μέσω των πρωτοκόλλων scp και sftp. Εξ ορισμού το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί…