Ετικέτα: tftp

  • pxe

    pxe

    PXE ονομάζεται η προδιαγραφή (specification) του λογισμικού που αναλαμβάνει την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων σε μηχανές του δικτύου που αντλούν τα αρχεία εγκατάστασης από τη μηχανή που ‘τρέχει’ τον PXE server. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού PXE είναι client-server, αποτελείται από πρόγραμμα-πελάτη και πρόγραμμα-εξυπηρετητή και βασίζεται σε standard πρωτόκολλα όπως το dhcp και το tftp με σκοπό το deployment λειτουργικών συστημάτων…

  • tftp

    tftp

    TFTP ονομάζεται ένα απλό (Trivial) πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα – πελάτη (client) να ανασύρει ή να εναποθέσει αρχεία σε ένα πρόγραμμα-εξυπηρετητή (server). Σχεδιάστηκε για το “μπουτάρισμα” (ενεργοποίηση) τερματικών μέσω του τοπικού δικτύου (LAN) και άλλου τέτοιου είδους εφαρμογές που η απλότητα στην υλοποίηση είναι προτεραιότητα σε σχέση με την ασφάλεια.