Ετικέτα: telnet

  • telnet

    telnet

    Το telnet είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται είτε στο internet, είτε σε τοπικά δίκτυα, για αμφίδρομη text based επικοινωνία. Τυπικά χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο cli (command line interface) ενός απομακρυσμένου υπολογιστή. Σημειώνουμε ότι το πρωτόκολλο εξ ορισμού “ακούει” στη θύρα 23. που χρησιμοποιείται το telnet; Σε text based multiplayer παιχνίδια, στη διαχείριση ενός…

  • putty

    Υπάρχουν πολλοί ssh client, αλλά ο PuTTy είναι από τους πιο δημοφιλείς. Λειτουργεί και σαν telnet client, τρέχει τόσο σε windows, όσο και unix πλατφόρμες και είναι δωρεάν. Η επίσημη ιστοσελίδα του είναι στη διεύθυνση http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/.