Ετικέτα: ssh

 • putty

  Υπάρχουν πολλοί ssh client, αλλά ο PuTTy είναι από τους πιο δημοφιλείς. Λειτουργεί και σαν telnet client, τρέχει τόσο σε windows, όσο και unix πλατφόρμες και είναι δωρεάν. Η επίσημη ιστοσελίδα του είναι στη διεύθυνση http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/.

 • scp

  scp

  Ο όρος scp προέρχεται από τα αρχικά  Secure CoPy και αναφέρεται στο πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς αρχείων μεταξύ δύο απομακρυσμένων υπολογιστών με χρήση του ssh.

 • ssh

  ssh

  Το SSH (Secure Shell) είναι δικτυακό πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας δεδομένων. Εγκαθιστά κρυπτογραφημένο κανάλι δεδομένων με αρχιτεκτονική client-server, μεταξύ ενός ssh client και ενός ssh server. Αν και οι εφαρμογές του είναι πολλές, τυπικά χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε μηχανήματα unix. Επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μέσω των πρωτοκόλλων scp και sftp. Εξ ορισμού το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί…