Ετικέτα: visual studio

  • remote connections to development iis

    remote connections to development iis

    Εξ ορισμού, ο IIS Express που ενεργοποιείται στο web debugging του visual studio δεν επιτρέπει απομακρυσμένες συνδέσεις. Αυτό είναι κάπως ενοχλητικό για όσους υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις π.χ. Mobile Client στον IIS Αpplication Server. Παρουσιάζουμε workaround που αποτελείται από 3 βήματα και ενεργοποιεί τις απομακρυσμένες συνδέσεις στον development server.