διορθώστε τη χαμηλή ανάλυση του ubuntu στο virtuabox

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν εγκαθισταται η 14.04 στο virtualbox το σύστημα έχει ανάλυση 640×480. Για να το διορθώσετε, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τελευταία version του virtualbox, ανοξτε ένα terminal στο guest ubuntu (CTRL+ALT+T) και γράψτε: sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms Επανεκκινείστε το ubuntu και η ανάλυση θα ταιριάξει με αυτή του host. Η μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε […]