Ετικέτα: postfix

  • postfix: mail for mail.domain.tld loops back to myself

    Ο postfix είναι εξαιρετικός mail server, δεδομένου ότι έχει ρυθμιστεί σωστά. Αν προκύψει το μήνυμα: mail for {mail.domain.tld} loops back to myself λάβετε υπόψιν ότι ίσως πρόκειται για misconfiguration που σχετίζεται με τα virtual domain. Ανοίξτε το αρχείο /etc/postfix/main.cf και ελέγξτε ότι η εντολή mydestination περιέχει το {mail.domain.tld}. Παράδειγμα για το mail.example.com: mydestination = localhost.$mydomain,…