Ετικέτα: maldet

  • linux malware detect ή lmd ή maldet

    linux malware detect ή lmd ή maldet

    Άλλη μια ακροστιχίδα της αγγλικής: maldet, δηλαδή malware detect, αναγνώριση κακόβουλου λογισμικού ελληνιστί. Η ακροστιχίδα μας είναι τίτλος δημοφιλούς λογισμικού για linux, που προσπαθεί να εντοπίσει κακόβουλα προγράμματα, ενδείκνυται δε για shared hosted περιβάλλοντα και παρέχει βασική προστασία από απειλές στα user account. Αν και το προϊόν λειτουργεί στα περισσότερα flavor του linux, τα παρακάτω…