Ετικέτα: firefox

  • Ορθογραφικός έλεγχος στο wordpress

    Το wordpress είναι ένα εξαιρετικό cms που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και προσφέρεται σε 2 βασικές εκδόσεις, hosted και self-hosted. Οι δυνατότητές του είναι απεριόριστες χάρη στη δυνατότητα ενσωμάτωσης κατάλληλων plugin: το core μετασχηματίζεται σε blog, e-commerce ή εταιρικό site, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Όποια και να είναι η εφαρμογή της wordpress…