Ετικέτα: dhcp

  • pxe

    pxe

    PXE ονομάζεται η προδιαγραφή (specification) του λογισμικού που αναλαμβάνει την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων σε μηχανές του δικτύου που αντλούν τα αρχεία εγκατάστασης από τη μηχανή που ‘τρέχει’ τον PXE server. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού PXE είναι client-server, αποτελείται από πρόγραμμα-πελάτη και πρόγραμμα-εξυπηρετητή και βασίζεται σε standard πρωτόκολλα όπως το dhcp και το tftp με σκοπό το deployment λειτουργικών συστημάτων…

  • dhcp

    dhcp

    DHCP ονομάζεται το πρωτόκολλο δικτύου που διαχειρίζεται τη δυναμική (Dynamic) διανομή παραμέτρων δικτύου. Παράδειγμα τέτοιων παραμέτρων είναι οι διευθύνσεις IP. Χάρη στο dhcp, ο διαχειριστής του δικτύου απαλλάσσεται από τη ρύθμιση των δικτυακών παραμέτρων στις μηχανές που συνδέονται στο δίκτυο, αρκεί στο δίκτυο να υπάρχει ένας dhcp εξυπηρετητής που διανέμει αυτόματα τις παραμέτρους που απαιτούνται…